Håkan Frisingers stipendium för transportsmedelsforskning går till professor Johan Holmgren

Johan Holmgren tilldelas stipendiet för sitt omfattande forskningsarbete. Foto: Volvo

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2021 års stipendium till Johan Holmgren, professor i transportekonomi vid Molde University College, Norge. Johan Holmgren tilldelas stipendiet om 300 000 kronor för sitt omfattande forskningsarbete, medan anslaget om 500 000 kronor för VREF, Volvo Research and Educational Foundations Visiting Researcher Programme ges till Malmö universitet som är värd för den prisbelönda gästforskaren.

– Från en vetenskaplig grund inom transportekonomi har Johan Holmgren gjort viktiga bidrag genom både empiriska verk och policyrelaterade publikationer. Flera av hans studier har fokuserat på den så kallade ’bredare fördelen med tillgänglighet’, vilken är mycket relevant för att säkerställa en hållbar utveckling av infrastruktur och se till att investeringarna är effektiva för samhället. Han har en mycket intressant vetenskaplig profil som kombinerar ekonomisk vetenskap med andra discipliner och forskningsområden. Forskningens potentiella bidrag till samhället är tydligt med direkt koppling till politik och beslutsfattande, lyder motiveringen från styrelsen vid Håkan Frisingers stiftelse.

Håkan Frisingers stiftelse grundades på Volvos initiativ och har självständigt gett ut årliga stipendier inom transportsmedelsforskning i Sverige sedan 2000 och sedan 2021 i de nordiska länderna. Målet med utmärkelsen är att främja och stödja forskning och utveckling inom transportområdet, till förmån för akademin, industrin och samhället i allmänhet.