Volvo presenterar självkörande lastbil i USA

Volvo gör stor satsning på självkörande lastbilar i USA. Foto: Volvo

Volvo Autonomous Solutions och Aurora har uppnått nästa milstolpe i sitt samarbete om att ta fram självkörande lastbilar för motorväg i USA. Idag presenteras en prototyp av Volvo Lastvagnars flaggskeppmodell VNL för fjärrtrafik, som är integrerad med teknologi utvecklad av Aurora. Den utgör ett viktigt steg mot en kommersiell lansering av helt självkörande lastbilar i klass 8 i Nordamerika.

– Volvo Autonomous Solutions är stolta över att ta de första, stora stegen mot en självkörande Volvo VNL i Nordamerika, säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions. Våra långvariga kundrelationer och kundernas prioriteringar står i fokus när vi stakar ut vägen framåt för självkörande lastbilar. Vi tror starkt på en framtid där säkra, hållbara och effektiva transportlösningar är avgörande för att ett samhälle ska kunna utvecklas, och i den omvandlingen är självkörande kommersiella lastbilar en viktig pusselbit.

Medan forskning och utveckling sker i form av ett globalt samarbete inom Volvokoncernen, utformas och konstrueras applikationer för självkörande lastbilar för motorvägsbruk också i USA, som en förberedelse för framtida produktion på Volvo Lastvagnars monteringsfabrik New River Valley i Dublin, Virginia.

Säkerheten är av högsta prioritet för självkörande fordon och står i centrum för alla Volvokoncernens innovationer. Volvokoncernen har nära 100 års erfarenhet som branschledare inom säkerhetsstandarder och som tillverkare av tillförlitliga kvalitetsprodukter. Övergången till självkörande fordon har sin grund i denna erfarenhet och bygger på flera typer av beprövad säkerhetsteknik som redan används i Volvo VNL, däribland Volvo Dynamic Steering och automatiserad växellåda. Dessa befintliga tekniktyper skapar, tillsammans med en rad olika avancerade fordonsfunktioner, redundans i säkerhetslösningarna i den självkörande lastbilens kärnsystem för att möjliggöra säker drift.

– Vi är stolta över att vår Volvo VNL kommer att ligga till grund för utvecklingen av självkörande lastbilar i Nordamerika och erbjuda kunderna nästa generations säkra, effektiva och hållbara transportlösningar, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Lastvagnar i Nordamerika. När självkörande Volvo-lastbilar för motorvägsbruk kommer ut på marknaden blir de ett komplement till dagens transportsystem och bidrar till att möta den ökade efterfrågan på godstransporter med minimerad miljöpåverkan.

– Vi tror att autonoma lösningar kommer att komplettera dagens transportsystem och användas där det finns bra skäl till det, säger Sasko Cuklev, ansvarig för On-Road Solutions på Volvo Autonomous Solutions. Det är viktigt för oss att vara en del av den här omvandlingen och att vara ledande i att bygga upp ett nytt ekosystem, tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Övergången till självkörande lastbilar kommer naturligtvis inte att ske över en natt. Volvo Autonomous Solutions kommer att fortsätta öka takten i utvecklingen för att stödja kundernas föränderliga behov inom många olika transportsegment och marknader. I slutändan kommer bolagets autonoma transportlösningar även att gynna allmänheten i form av säkrare, mer effektiva och mer hållbara kommersiella godstransporter över hela USA.