Sensys Gatso tar trafikövervakningskontrakt i USA

Mayfield Village har betydande trafikvolymer. Foto: Sensys Gatso

Sensys Gatso Group har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut av Mayfield Village, Ohio för att tillhandahålla ett säkerhetsprogram för hastighetsövervakning komplett med programvara och tjänster. Det uppskattade värdet av detta operatörstjänstprogram är 1,5 miljoner dollar, motsvarande 12 miljoner kronor, under femårsperioden.

Efter ungefär sex månaders nära samarbete med Mayfields tjänstemän har Sensys Gatso USA valts för att förse Mayfield med sitt första program för fotoövervakning, vilket gör Mayfield till den femte kunden för Sensys Gatso i Cleveland-området. Den förväntade tidsramen är att ha polisens nya handhållna kameraprogram igång i slutet av det fjärde kvartalet 2021. Även om kontraktets längd gäller för en femårsperiod, finns det automatiska årliga förlängningar i slutet av den första perioden, efter ömsesidig överenskommelse.

Mayfield Village var ursprungligen en del av Mayfield Township och är nu en förort till Cleveland. Eftersom Interstate-271 leds genom samhället, så medför det att Mayfield har betydande trafikvolymer, och hastighetsövervakning och trafiksäkerhet är följaktligen av högsta prioritet.

– Hastighetsövervakningsprogram som det här kommer att bidra till Mayfields fortsatt hårda arbete med att tillhandahålla ett säkert och blomstrande samhälle för sina invånare", säger Andrew Noble, president för Sensys Gatso USA.