Nivika förvärvar selfstoragefastighet i centrala Göteborg

Förvärvet är en strategisk investering för Mitt Lager i Göteborg. Foto: Nivika

Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets, fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg.

Det är en strategisk investering för Mitt Lager, som tidigare har anläggningar längs kusten norr om Göteborg, som med denna affär tar klivet in i Göteborg.

Tingstadsvassen 24:10 färdigställdes så sent som 2017 och omfattar idag knappt 6 000 kvadratmeter bestående av kontor, höglager och hyrförråd för privatpersoner samt företag.

Driftsbolaget Merx Storage ingår i transaktionen, anläggningen skall framåt utökas ytterligare med 3 450 kvadratmeter hyrförråd. Utbyggnaden kommer, i den existerande höglagerdelen, ske i etapper. Avsikten är att verksamheten på sikt kommer att integreras med Mitt Lager.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;

– Förrådsfastigheten kommer att bli den största och mest centrala anläggningen i Göteborg med sitt läge mitt på Ringön. En lättillgänglig förrådsfacilitet för alla de som flyttat in och skall flytta in vid Backaplan, Kville, Wieselgrensplatsen, Karlastaden, Södra Älvstranden och i Centralen-området.