Robotar fixar framtidens leveranser

Leveransroboten Hugo är en prototyp som har testats på Chalmers Campus Johanneberg. . Foto: Johanneberg Science Park

En robot har testats för paketleveranser på Chalmers campus Johanneberg. Ökade godstransporter ställer höga krav på logistikbranschen. Den sitsa biten - “last mile delivery”- är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i kedjan. Inom samarbetet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) har vi testat ett markgående automatiserat leveranssystem.

Baserat på lärdomar från KUL-samarbetet, som testat tekniken men även undersökt användarperspektivet och möjliga affärsmodeller, och ett projekt i Storbritannien med en livsmedelskedja för kundleveranser görs nu en ny uppdaterad robot - Hugo 2.

Nu vill Chalers campus Johanneberg visa vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns när ambitionen är en bilfri stadskärna. Man vänder sig särskilt mot fastighetsbranschen, stadslogistik, hållbarhetsfrågor eller företrädare för stadsplanering.