Thomas Cement förvärvar Stockholms Bulkhamn

Förvärvet av Stockholms Bulkhamn är en viktig affär i Thomas Concrete strategi att utveckla och framtidssäkra koncernen. Foto: Thomas Concrete

För att säkra framtida betongproduktion i Sverige utökar Thomas Concrete Group sin verksamhet när man nu låter ett av sina dotterbolag, Thomas Cement, förvärva Stockholms Bulkhamn, väster om Nynäshamn.

– Det är en strategisk investering som säkrar logistik för framtida försörjning av viktiga råmaterial till koncernen, säger Hans Karlander, vd för Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group utökar nu sin verksamhet i Sverige genom att förvärva Stockholms Bulkhamn i Stora Vika söder om Stockholm. Förvärvet kompletterar koncernens tre importterminaler i Oxelösund, Uddevalla och Landskrona och är - tillsammans med dem - en strategisk investering som ger Thomas Concrete Group större möjligheter för att utveckla betongproduktionen med b.la alternativa bindemedel och övriga råmaterial.

– Sverige är Thomas Concrete Groups hemmamarknad, där vi har en ledande roll i utvecklingen och produktionen av klimatförbättrad betong, genom flera produkter som vi utvecklat själva och som tillverkas här i Sverige.
– Genom förvärvet säkrar vi behovet av vissa råmaterial och fortsatt inhemsk produktion och utveckling, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef för Thomas Concrete Group.

Övertagandet av Stockholms Bulkhamn är planerat till september och görs av Thomas Cement, som ägs av Thomas Concrete Group. Stockholms Bulkhamn, som är en av få bulkhamnar söder om Stockholm, omsätter idag 30 miljoner kronor, har fem anställda och hanterar för närvarande cirka 200 000 ton råmaterial i form av timmer, pellets, leca, tackjärn, grus, sand och sten.

– Redan idag erbjuder vi betong som minskar koldioxidutsläpp med upp till 50 procent. Mot den bakgrunden är detta en mycket viktig affär i vår långsiktiga strategi att fortsätta utveckla och framtidssäkra oss som koncern, inte minst med tanke på vårt mål att erbjuda klimatneutral betong till år 2030, avslutar Hans Karlander.

Stockholm Bulkhamn är ett dotterbolag till Svea Lejon, som förvärvas av Thomas Cement och som ägs av Thomas Concrete Group.