Testar förpackningslösningar i nya lokaler

Optimerade förpackningslösningar är del av framtidens logistik. Arkivbild

Under 2020 startade Emballator uppbyggnaden av sitt innovationscenter för förpackningslösningar i Ljungby, Småland. Nu påbörjas bygget av utvecklingsyta, konferenslokaler och kontor i anslutning till Emballator Lagan Plasts lokaler.

– Vi ser redan att våra ytor inte räcker till för vår ambitionsnivå och har nu tagit det första spadtaget för en utbyggnad på 760 kvadratmeter. I våra nya lokaler kommer vi att kunna utveckla och testa material och förpackningslösningar för framtiden. Den här satsningen är strategiskt viktig för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger Ulf Nicklasson, vd för Emballator Plastics & Innovations.

En del som innovationscentret satsar på är att se till att förpackningen hjälper till att reducera spill och svinn av produktinnehåll. De nya lokalerna blir därför avgörande för att kunna testa, mäta och ha en nära dialog med kunder kring valet av förpackningsmaterial.

– Barriäregenskaper blir viktigare och viktigare framöver. De ska skydda varan de är avsedda för och samtidigt ska de inte påverka återvinningen på ett negativt sätt, varken kvalitetsmässigt eller miljöpåverkan. Våra nya lokaler hjälper oss att testa, analysera och förbättra barriärer, förklarar Mats Jeppsson.

För Emballator Lagan Plast innebär tillbyggnaden att samarbetet mellan bolaget och innovationscentret stärks, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna utökas för personal på bolaget.

– Nu får vi en bättre möjlighet till att göra fördjupade tester och kontroller i vår vardag. Det blir även en språngbräda för vår utvecklingsavdelning som kan växa inom koncernen. Tillsammans kommer vi utveckla våra kompetenser och det är oerhört positivt, säger Håkan Larsson, vd på Emballator Lagan Plast.