Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Regeringens vill se effektivare kontroller av yrkestrafik. Arkivbild

Regeringen gav i augusti 2019 en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag för att fler ska följa reglerna på området. I april redovisade utredaren uppdraget och nu remitterar regeringen utredningens förslag.

– Den svenska yrkestrafiken ska ha schysta villkor, sund konkurrens och hög trafiksäkerhet. Nu skickar vi utredningens förslag på remiss och jag ser fram emot att ta del av synpunkterna. För mig är detta en viktig del i arbetet för att skapa ordning och reda på våra vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Yrkestrafiken står för en betydande del av Sveriges transporter och det är viktigt att transportbranschen präglas av sund konkurrens och goda villkor för yrkesförarna. För att bidra till detta är kontrollverksamheten en viktig del. Mot bakgrund av detta fick en särskild utredare regeringens uppdrag att utreda effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Utredaren redovisade uppdraget till regeringen i april 2021. Regeringen skickar nu utredningens förslag på remiss och svaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 26 september 2021.