Inzile tar uppföljningsorder från Tier Mobility

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats för fossilfria städer. Foto: Inzile

Inzile har erhållit ytterligare en order om fyra ellastbilar av modellen Pro4 från Tier Mobility i Sverige. Hittills har Inzile levererat sju fordon till elscooterföretaget Tier och under våren kommer ytterligare sju fordon att levereras. Från sommaren 2021 kommer därmed totalt 14 Inzilefordon att vara i drift i Tier Mobility’s svenska verksamhet. 

Inziles ellastbil klarar att lasta cirka 100 utbytbara batterier, flytta scootrar som är felplacerade och hämta scootrar som behöver repareras. Allt detta sker med ett och samma fordon, vilket markant ökar effektiviteten och minskar antalet körningar. 

– Det är mycket glädjande att Tier Mobility är nöjda med Inziles fordon i sin verksamhet och att de nu lägger ännu en order, säger Ragnar Åhgren, vd för Inzile. 

Om Inziles fordon fungerar fortsatt väl i Tiers Mobility’s verksamhet i Sverige så öppnar det för ytterligare marknader där elscooterföretaget är aktivt. Tier Mobility bedriver verksamhet i drygt 80 städer i nio länder. Företagets huvudkontor ligger i Berlin och sysselsätter cirka 500 personer. 

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.