FlexQube tar första order i Kina

FlexQube är vagnsbaserad materialhantering med ett modulkoncept. Foto: FlexQube

En existerande kund för i England går nu vidare genom att ytterligare en fabrik i koncernen, denna gång i Kina, lägger en order på eQart Line. Ordervärdet uppgår till ca 400 000 kronor och leverans kommer att ske under 2022.

Anders Fogelberg, vd kommenterar; ”Vårt eQart Line koncept med dess låga tröskel för automation och enkelhet i implementation och drift fortsätter att tilltala många kunder och det är alltid särskilt tillfredsställande när existerande kunder går vidare med uppföljningsordrar och sprider konceptet internt i företagsgruppen.”

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept.