MSB får ansvar för EU:s logistiktjänst

EU vill se en smidig överlämning till nästa fas av CSDP Warehouse III. Foto: MSB

Sedan tre år tillbaka ansvarar MSB för EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser. Det uppdraget förlängs nu med ytterligare 18 månader.

– Vi välkomnar förlängningen och ser att det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla tjänsten, säger Filip Staake, projektledare för uppdraget på MSB.

MSB har sedan tre år tillbaka EU:s uppdrag att lagerhålla, köpa in och transportera materiel till EU:s insatser för civil kris- och konflikthantering. Lagret ligger i värmländska Kristinehamn. I det ursprungliga avtalet finns en option om att förlänga avtalet 12 månader, en förlängning som EU beslutat ska vara 18 månader istället. Anledningen till de extra sex månaderna är att EU vill få till en smidig överlämning till den aktör som blir ansvarig för nästa fas, CSDP Warehouse III, när det kommer.

– Förlängningen av uppdraget innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla logistiktjänsten. Nästa fas för tjänsten är inte klar att starta upp och på det här viset kan EU och MSB fortsätta ge ett bra stöd till EU-insatser runt om i världen tills CSDP Warehouse III är igång, säger Filip Staake.

EU:s medlemsstater har gemensamt bestämt att EU ska ha en ökad kapacitet att planera och materielförsörja sina insatser. En del i detta är EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser, Common Security and Defence Policy, CSDP, Warehouse II, som MSB 2018 fick i uppdrag att ansvara för.