Orio utvecklar logistiktjänsterna

Martin Lennbom. Foto: Orio

Som ett led i Orios satsning på att erbjuda konkurrenskraftiga logistiktjänster har Orio nu rekryterat Martin Lennbom till den nyinrättade rollen som Business Area Manager. Martin kommer närmast från en roll som Sales Manager på Allt i Transport & Spedition. Dessförinnan arbetade han med projektledning för Autoropa och har erfarenhet från både logistikbranschen och bilbranschen via roller på DHL och UAE Logistics samt Svenska Bil i Norden AB.

- Jag är glad och nöjd över att vi har rekryterat Martin. Han är väl insatt i vilka inriktningsområden som vi bör fokusera på för att nå ut med vårt erbjudande. Det gör att vi på ett smidigt sätt kan trappa upp det arbete vi påbörjat med att göra Orio Logistics till en unik 3PL-partner på marknaden. Med sin bakgrund från både logistik- och bilbranschen så är jag övertygad om att Martin har vad som krävs för att anta utmaningen och nå våra mål, säger Jonas Nilson, Head of Operations på Orio AB.

- Det känns otroligt spännande att få förtroendet att vara med och skapa denna unika produkt. Jag kommer att ta mig an uppdraget med både engagemang och ödmjukhet tillsammans med den kompetenta organisation som finns. Orios Logistics strategi är lagd och jag kommer att arbeta för att vi ska förverkliga den. Jag ser fram mot de utmaningar jag kommer att ställas inför, säger Martin Lennbom.

Orios logistikcenter strax utanför Nyköping är navet i verksamheten. Logistikcentret är automatiserat och har avancerade säkerhetslösningar och faciliteter för att hantera farligt gods och returer. Orio har även global närvaro genom siter Tyskland, Storbritannien och USA.

- Vi är stolta över vårt logistikcenter och alla resurser som vi kan erbjuda. Minst lika viktigt är dock våra medarbetares kompetens och ett extremt kundnära och flexibla arbetssätt. Detta ger oss sammantaget konkurrensfördelar som är svåra att kopiera och som ger våra kunder ett verkligt unikt värde.

Vid Orios högautomatiserade logistikcenter lagerhålls 70 000 artiklar på en yta om 73 000 kvadratmeter. Dagligen expedieras upp till 30 000 order och ett femtiotal långtradare avgår dagligen med gods från Nyköping för vidare distribution till mottagare i hela världen. Exempel på kunder som samarbetar med Orio kring sin regionala logistik i Sverige/Norden är GM/Opel samt dagligvaruföretaget Lidl som valt Orio för distributionen av sitt non-food-sortiment.