Catena förvärvar logistikfastighet i Härryda

Catena vill utveckla 210 000 kvadratmeter mark i området kring Landvettermotet. Foto: Catena

Nu förvärvar Catena en drygt 7 500 kvadratmeter stor fastighetet som är fullt uthyrd till Liseberg. Fastigheten ligger i Härryda kommun, nära Landvetter. Förvärvet sker som ett bolagsförvärv till ett fastighetsvärde om 79 miljoner kronor och säljare är Bra Framtid. Tomtarealen är 17 100 kvadratmeter och fastighetens uthyrningsbara yta är drygt 7500 kvadratmeter.

- Med förvärvet förstärks Catenas position och närvaro ytterligare i området kring Landvetter, ett område som vi ser har potential att bli ett av landets främsta logistiknav. Vidare är den aktuella fastighetens stomme byggd i trä, en lösning som vi utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter bedömer som mycket intressant och som vi nu kommer kunna utvärdera i en driftsatt fastighet, säger Jonas Arvidsson, Regionchef Göteborg på Catena.

Sedan tidigare äger Catena en fastighet som ligger strax intill den fastighet som nu förvärvas. Catena vill också utveckla 210 000 kvadratmeter mark i området kring Landvettermotet med ambitionen att uppföra högprofilerade logistikanläggningar med höga krav på arkitektur och hållbarhet.