Logistikdirektör Anette Karhu intervjuas om Elektroskandias leveranskvalitet

Anette Karhu på Elektroskandias logistikcenter i Örebro. Foto: Elektroskandia

Hur ser du på det gångna året?

– Trots coronapandemin uppnådde vi mycket bra resultat. Logistiken har aldrig varit mer effektiv och leveranskvaliteten aldrig bättre än det vi presterade under 2020 och det känns som ett riktigt bra styrkebesked att vi klarade detta. Vi har det senaste året legat stabilt på 99,8 procents leveranskvalitet, vilket är ett kvitto på att våra system och våra processer fungerar och inte minst att vi har väldigt duktiga medarbetare som ställer upp och jobbar målinriktat för Elektroskandia.

Vad ser du som nyckeln till ert goda resultat?

– Det är framför allt det grundarbete vi gjorde under 2019. Vi genomförde då flera större åtgärder så som organisationsförändringar, införandet av systemstöd för transportledning etc. Detta har gjort att vi kunnat öka produktiviteten med bibehållen hög leveranskvalitet.

Vad är fokus nu?

– I år ska vi försöka lyfta blicken mer, jobba strategiskt och fokusera på framtiden. Vilka är behoven för framtiden, vilka logistiktjänster efterfrågas etc? Vår målsättning är att befästa ställningen som ledande elgrossist och då gäller det också att vi leder utvecklingen. Elektroskandia ska kunna växa och vi förbereder därför logistiken för det.

– Samtidigt tittar vi hela tiden på finjusteringar av vårt arbetssätt för att hela tiden förbättra och effektivisera verksamheten. Vi ser bland annat över våra automationssystem för att ytterligare kunna öka kapaciteten.

– Vi kommer också stärka hållbarhetsperspektivet i vårt arbete ytterligare. Digitaliseringen möjliggör för oss att mäta och följa upp när vi sätter in olika åtgärder. Det kan exempelvis gälla energiförbrukningen inom olika delar av logistikavdelningen. Vi tittar också på åtgärder när det gäller att öka sampackningsgraden och fyllnadsgraden i varje kartong vi skickar.