Tågtrafiken är nu öppen i Finland för både inhemska och utländska konkurrenter

De nyare tågen som detta används i huvudstadsregionens lokaltrafik ägs inte av VR utan av ett kommunalt aktiebolag, och det är kommunen Helsingforsregionens Trafik (HRT) som avgör vem som får köra tågen. Tanken är att kunna upphandla trafiken med jämna mellanrum och på det viset hålla kostnaderna nere. Foto: Creative Commons Lic. Kredit:Eetu Forssell

Finlands statliga järnvägsbolag VR investerar stort i nya tåg och förbereder sig för att kunna svara på ökande konkurrens inom tågtrafiken, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Sedan årsskiftet har VR inte längre ensamrätt inom fjärrtrafiken, vilket innebär att marknaden är öppen för både inhemska och utländska konkurrenter.

– Det är open access i fjärrtrafiken, så varje operatör som vill kan komma med eget material till Finland, konstaterar VR:s verkställande direktör Rolf Jansson, till Svenska Yle.

Principerna och spelreglerna kring open access-modellen har slagits fast i det fjärde så kallade EU-järnvägspaketet och Finlands spårtrafiklag, som trädde i kraft i början av 2019.

 Tanken är att avreglering och ett öppet marknadstillträde ska skapa förutsättningar för mer tågtrafik, också på sådana banavsnitt där VR inte har någon trafik för tillfället.

Lagändringen och det förändrade marknadsläget har tillsvidare inte fört med sig några synliga förändringar: VR är fortfarande den enda operatören som kör reguljära persontåg i Finland.

Lokaltrafik har öppnats för konkurrens redan tidigare och den första upphandlingen av trafiken ordnades år 2018. En handfull utländska operatörer deltog i anbudstävlingen, men VR vann tävlingen våren 2020 och får därmed fortsätta köra lokaltågen i åtminstone tio år framöver.

Förra regeringsperioden fanns liknande planer också för VR:s del. Planerna gick ut på att flytta över en del av VR:s nuvarande tågmateriel till ett separat bolag, som sedan skulle upphandla trafiken på vissa sträckor. Regeringen Marin har ändå inga sådana planer.

VR behöver därmed knappast oroa sig för någon konkurrens i första taget. Den som vill starta egen persontågstrafik i Finland måste i praktiken vara beredd att satsa miljonbelopp på lok och vagnar. Att köpa begagnad materiel från andra europeiska järnvägsbolag är inte ett alternativ med tanke på Finlands geografiska läge och avvikande spårvidd.

Trafikledsverket och Kommunikationsministeriet har inga uppgifter om att någon ny operatör skulle ha för avsikt att etablera sig i Finland.

Service och komfort ger konkurrensfördelar

VR:s ledning tänker ändå inte bara sitta och vänta på den dagen då en ny operatör plötsligt dyker upp.

VR meddelade i början av februari  en storinvestering på närmare 300 miljoner euro i nya lokaltåg och nya sovvagnar för Lapplandstrafiken. Dessutom satsar man på WLAN-förbindelserna på tågen.

Politiker vill ha mera lokaltrafik

Rolf Jansson välkomnar också de senaste initiativen kring lokaltrafik utanför huvudstadsregionen.

Inför vårens kommunalval har flera politiker, främst inom De gröna men också inom Centern, börjat tala sig varma för regional och lokal tågtrafik enligt svensk modell, främst i Åbo- och Tammerforsregionen men också i andra delar av landet.