MultiDocker ansöker om konkurs

Det gick inte att rädda MultiDocker från konkurs. Foto: MultiDocker

Styrelsen i MultiDocker har beslutat att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och ansöker om konkurs. Beslutet baseras på den uteblivna likviden, som skulle stärka rörelsekapitalet för att leverera på den starka orderboken, som inte nådde MultiDocker som avtalat. På grund av av pandemin har MultiDocker tappat i princip ett helt års försäljning på den viktiga marknaden i Nordamerika.

– Från att ha haft en tydlig handlingsplan och stark tro på en snabb och framgångsrik rekonstruktion måste vi nu meddela det tråkiga beslutet att det inte går, då avtal om likvida medel inte hölls. Året 2020 innebar även ett tufft försäljningsår för MultiDocker. Trots en hög efterfrågan i Nordamerika i början av året stannade försäljningen drastiskt av till följd av Covid-19 pandemin. Det här är ett oerhört tråkigt besked att behöva lämna till bolagets ägare, medarbetare, kunder och alla partners, förklarar Percy Österström, styrelseordförande.

Företagsrekonstruktionen som MultiDocker påbörjade den 15 december, 2020, avbröts den 4 mars, 2021, av bolagets styrelse och en konkursansökan lämnades in till Norrköpings tingsrätt. Tingsrätten beslöt då att försätta MultiDocker i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är Henrik Ringborg från Kihlstedts Advokatbyrå i Norrköping. MultiDocker Cargo Handling är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.