Jollyroom investerar i automatiserat lager från AutoStore

Jollyrooms anläggning omfattar 165 000 lådor och 167 robotar. Foto: Jollyroom

Jollyroom förbereder sig redan nu för kommande julhandel. Hösten 2018 implementerades ett automatiserat lager från AutoStore med hjälp av Element Logic. Så sent som hösten 2020 genomfördes en tilläggsinvestering för att utöka kapaciteten inför dåvarande julhandeln. Med den kommersiella framfarten som verksamheten visat senaste månaderna behöver man nu göra ytterligare en tilläggsinvestering för att utöka kapaciteten ännu mer inför julhandeln 2021. Den samlade anläggningen kommer att omfatta lite drygt 165 000 lådor och 167 robotar.

Den tilläggsinvestering som Jollyroom nu gör kommer att omfatta 60 extra robotar och 20 000 lådor med ambitionen om att vara driftsatt under augusti 2021.

– Vi driver ett flertal förbättringsprojekt internt med fokus på kunden. Stora investeringar görs kopplat till kundupplevelsen i alla vertikaler inte minst webbplattform, lastmile-leveranserna och nu denna tilläggsinvestering i AutoStore, säger Annett Hanna, tillförordnad marknadschef på Jollyroom.

Jollyroom ser utökningen av AutoStore som en förutsättning för att uppnå en lyckad julhandel, vilket är årets viktigaste försäljningsperiod. Totalt beräknar Cecilia Olsson, logistikchef på Jollyroom, att Jollyroom ska skicka ut omkring 1,2 miljoner paket under Q4 2021, vilket är en ökning med mer än 20 procent jämfört mot föregående år.

– Den planerade tillökningen är ett naturligt steg för att kunna fortsätta möta kundernas krav på snabba och smidiga leveranser och kommer att bidra till förbättrad effektivitet, lönsamhet och en ökning i kapacitet. Vi förväntar oss en kapacitetsökning av ordrar, både smått och mellanstort gods, med cirka 40 procent, säger Cecilia Olsson, logistikchef på Jollyroom.