AirGotland och Air Leap går samman

Air Leap ATR 72. Foto: William Skoglund

AirGotland och Air Leap går ihop i bolaget Air Leap Scandinavia. Bolaget kommer på Gotland att drivas under namnet Air Gotland med avsikt att fortsätta utveckla resandet till och från Gotland utifrån regionalt fokus. Air Leap Scandinavia är en del av Olsengruppen och kontrolleras av Ola Olsen. De tillför väsentligt större resurser, egen flygverksamhet, en stor kundgrupp och ett nät av destinationer från Bromma. I det nya bolaget tar Ola Mattsson före detta chef på Gotlandsflyg, rollen som vd.

AirGotland som hade sin första take- off i augusti 2020 hade redan efter ett par veckor lockat var tredje resenär att flyga med det nya bolaget. Kombinationen med starkt lokalt fokus, gotländsk personal och prisvärda flygresor var framgångsfaktorerna.

– Samarbetet vi haft med Air Leap under vintern innebar att vi började prata om ett djupare och mer långsiktigt samarbete. På det här sättet säkrar vi förbindelser till fastlandet och med fokus på gotlänningarnas behov, fortsätter Michael Juniwik.

    Vid vinterns nedgång av flygresor bestämde sig AirGotland och Air Leap att kroka arm och arbeta för Gotlands bästa, vilket innebar att de båda bolagen flög med samma flygplan. Varumärket AirGotland finns kvar och garanterar det lokala arbetssättet och närheten till den gotländska marknaden. I samband med förändringen väljer AirGotlands VD Tiina Mykkänen att lämna sitt förordnande.

    – Jag gick in som vdoch delägare vid starten av AirGotland för att utan dagliga flygavgångar till överkomliga priser skulle min familj inte välja att bo kvar på Gotland. Det lyckades vi leverera från start och jag är oerhört stolt över det starka varumärke vi byggt upp under så kort tid. I och med samgåendet kommer de lokala varumärkena drivas utan egna vd:s och därför väljer jag att endast kvarstå som delägare, säger Tiina Mykkänen, vd på AirGotland.