Två stora europeiska hamnar går samman

Zeebrugge, staden Brygges hamn. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Marc Ryckaert

Antwerpen och Brygge har kommit överens om att slå samman hamnarna i de två städerna för att stärka sin position i den globala försörjningskedjan. Fusionen förväntas ta ett år.

De två belgiska hamnarna i städerna Antwerpen och Brygge ( Zeebrugge) går samman till en under namnet Antwerpen-Brygge. Detta konstateras av hamnen i Antwerpen i ett pressmeddelande.

Hamnen i Zeebrugge är en stor container- och bulklasthamn belägen i staden Zeebrugge , inte långt från staden Brygge i Västflandern i Belgien. Hamnen kännetecknas av export av nya fordon och färjor som anländer och avgår med passagerare. Hamnen omsätter årligen cirka 50 miljoner ton gods varje år.

Hamnens strategiska läge har gjort den till en viktig genomfart för transporter i Centraleuropa och de brittiska öarna, vilket har lett till en tredubbling av omsättningen från 1985 till 2009.

Syftet med fusionen är att stärka båda hamnarnas position i den globala försörjningskedjan såväl som kursen mot grön omställning. Ambitionen är att skapa en av världens största hamnar när det gäller ekonomi, klimat och människor, står det i pressmeddelandet.