Trafiken över Øresundsbron minskar med 70 procent

Øresundsbrons personbilstrafik minskade med 41,7 procent. Foto: Øresundsbro Konsortiet

Med 4,8 miljoner enkelresor på vägen och miljontals tågpassagerare 2020 fortsatte Øresundsbron att skapa möjligheter för människor och företag på båda sidor av sundet – trots att förbindelsen påverkades av coronapandemin och vägtrafiken minskade med 38,6 procent jämfört med 2019. Godstrafiken var nära oförändrad under året medan bil- och busstrafiken stod för minskningen.  Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 801 miljoner danska kronor, vilket är en nedgång med 480 miljoner danska kronor jämfört med året före. 

Vägtrafiken under årets tio första veckor låg i nivå med året före. Därefter påverkade coronapandemin Øresundsbrons trafik och intäkter resten av året. Myndigheternas restriktioner och skärpta inreseregler i kombination med ökat hemarbete, uteblivna fritidsresor och fler digitala möten satte spår i trafiken över sundet. 

– Vi ser att gränskontroller, restriktioner och mer tid hemma påverkat trafiken över sundet. Men genomsnittet på cirka 12.500 vägresor per dag visar samtidigt att bron förblir en viktig länk för många människor och företag. Just brobyggandet över sundet präglade också våra aktiviteter under 20-årsjubileet, som firades under anpassade former, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron. 

Øresundsbrons personbilstrafik minskade med 41,7 procent jämfört med 2019 – varav fritidstrafiken med 44 procent, kontanttrafiken med 51,8 procent och företagstrafiken med 48,5 procent. Pendlingstrafiken minskade mindre med 26,8 procent.  

Samtidigt rullade godstrafiken över bron på nästan samma nivå som i fjol. Antalet varubilar ökade med 3,8 procent, lastbilarna minskade med 1,4 procent och totalt sett minskade godstrafiken endast med 0,6 procent.   

– Godstrafiken har rullat stabilt över bron under hela pandemin, vilket är positivt för både konsortiets resultat och för att betydelsefulla leveranser i båda länderna kunnat fortsätta. Vår attraktivare prissättning för långa lastbilsekipage har bidragit positivt både för företagen och för miljön, säger Linus Eriksson.   

Under mars och april föll totaltrafiken med 60-70 procent jämfört med samma period i fjol. Från mitten av maj började trafiken sakta öka igen, och återhämtningen fortsatte under sensommaren då de skärpta inresereglerna delvis lättades. Men efter ökad smittspridning och nya restriktioner minskade trafiken igen under hösten.  

Trots trafiknedgång har dock Øresundsbron fortfarande cirka 600.000 BroPass-kunder. Att man stannar kvar som kund visar att det finns en uppbyggd vilja att resa över bron så snart samhället öppnar upp, enligt Eriksson. Vid årsskiftet påbörjades vaccinationerna på båda sidor av sundet, vilket ger optimism om en återhämtning i trafiken under 2021.