Voi och Ericsson i samarbete kring emobilitet

Arkessa erbjuda global uppkoppling för Vois flotta. Foto: Eriksson

Med hjälp av Ericssons IoT Accelerator kan Arkessa erbjuda global uppkoppling för Vois flotta av elsparkcyklar, vilket möjliggör ökad mikromobilitet i stadsmiljöer. Arkessa levererar tjänster för IoT-uppkoppling och eSIM-lösningar, vilket möjliggör säker och enkel lokalisering av globalt anslutna mobilitetsapplikationer nMobila IoT-anslutningar förväntas växa med nästan 3.5 gånger, från 1.7 miljarder år 2020 till 5.9 miljarder år 2026.

x

Arkessas lösning möjliggörs av Ericssons IoT Accelerator för uppkopplingshantering och är Ericssons leverantörspartner. Deras globala partnerskap med Ericsson gör att operatören kan erbjuda kraftfulla automatiseringsfunktioner på Ericssons IoT-Acceleratorplattform såsom marknadsledande IoT-säkerhet och global täckning.

Tack vare Arkessas globala uppkopplingskapacitet kan Voi på ett flexibelt sätt rulla ut sin växande flotta av elsparkcyklar i en mängd länder, samtidigt som kostnader minimeras och täckning optimeras. Under varje elsparkcykels livstid kan ett och samma SIM-kort anslutas till olika tjänsteoperatörer utan att behöva bytas ut, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för hantering och underhåll. Med Ericssons IoT Accelerator i grunden av Arkessas lösning kan Voi också dra nytta av alla de fördelar som ett globalt hanteringssystem för uppkoppling innebär.