Finska regeringen föreslår stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar

För beviljandet av anskaffningsstöd reserveras ett anslag på en miljon euro i landets sjunde tilläggsbudget. Bilden visar tankstation för gas, Foto: Mika Pakarinen Keksi-LVM

Regeringen i Finland föreslår ett stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar. Det föreslås att stödet ska beviljas för köp eller långvarig hyrning av nya lastbilar som väger minst 16 ton.

Med stödet kan tunga vägfordon förnyas och användningen av gas i stället för bensin och diesel ökas, vilket minskar växthusgasutsläppen från den tunga trafiken.

- Vi föreslår nu för första gången stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar. Anskaffningsstödet är en av åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter och målet är att sporra den tunga trafikens övergång till utsläppsfri trafik. Stödet gör det mer lockande att skaffa klimatvänliga fordon. Infrastrukturen för tankning av gas kommer också att utvidgas när efterfrågan ökar, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Stöd beviljas till ett belopp av 12 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas och till ett belopp av 5 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas. Sökanden kan få stöd för högst fem fordon. Erhållandet av stöd kommer att förutsätta en registrering av fordonet i Finland och att fordonet ska vara registrerat i ett år efter beviljandet av stödet.

Syftet med stödet är att främja användningen av gas i den tunga trafiken. Av utsläppen från inrikestrafiken uppkommer 90 procent i vägtrafiken. Av utsläppen i vägtrafiken kommer cirka 55 procent från personbilar och cirka 33 procent från tunga fordon. Enligt regeringsprogrammet ska utsläppen från trafiken halveras fram till 2030.