Antalet olyckor vid plankorsningar har minskat i Finland, men utvecklingen sker långsamt

Nyligen aktiverad plankorsning med varningsljus, klockor och halvgrindar i finländska orten Pikkarala, nära Uleåborg. Foto: Wikimedia.Kredit: TeVe

Efter den tragiska plankorsningsolyckan i Skogby i Finland år 2017 då tre finländska värnpliktiga omkom lovade Finlands regering att förbättra säkerheten vid landets plankorsningar.

Antalet plankorsningar i Finland har nu minskat och säkerheten vid dem som finns kvar ökar hela tiden, skriver nyhetssajten Svenska YLE.

Bland annat beviljades finländska Trafikledsverket hela 28 miljoner euro för åren 2018-2021 för förbättring och ombyggnation av infrastrukturen vid landets plankorsningar.

Kirsi Pajunen, expert i järnvägssäkerhet vid Traficom, säger till Svenska YLE att läget därför ser bättre ut nu, men att utvecklingen sker långsamt.

– Säkerheten är på bättre nivå än den var 2017. Med tanke på utvecklingen av trafiksäkerheten är tre år en väldigt kort tid. Det finns inga snabba lösningar att ta till då det kommer till säkerhet, men det går åt ett bättre håll hela tiden.

81 plankorsningar färre

Innan tilläggsfinansieringen beviljades fanns 65 plankorsningar med i Trafikledsverkets åtgärdsprogram, medan nu finns det över 300.

Med i åtgärdsprogrammet finns både sådana plankorsningar som ska stängas och sådana vars säkerhet ska förbättras.

Programmet har burit frukt och sedan år 2017 har 81 plankorsningar tagits ur bruk. För tillfället finns cirka 2700 kvar.

Enligt Pajunen är det en lång process att stänga plankorsningar.

– När man stänger en plankorsning så stänger man också av en väg. Att stänga en väg tar därför tid och kräver samarbete mellan olika myndigheter. Det sker inte i en handvändning.

För att säkerheten även i fortsättningen ska förbättras krävs mer pengar.

Då man till exempel jämför Finland med Sverige och Norge är säkerheten i de två länderna på en bättre nivå.

Både Sverige och Norge har i många år systematiskt investerat pengar i att förbättra säkerheten vid plankorsningar.

Olycksstatistiken i Finland går ändå åt rätt håll och antalet olyckor vid plankorsningar har minskat under de senaste tjugo åren, säger Kirsi Pajunen, till nyhetssajten Svenska Yle.

– I början av 2000-talet hade vi cirka 50 olyckor per år, nu är de 25. Så antalet har halverats och gått neråt hela tiden.