Die Welt: Tysk tillsynsmyndighet granskar Stena Lines färja "Sassnitz"

Färjan Sassnitz lastar av tågvagnar i Mukran på ön Rügen i norra Tyskland. Foto: Wikimedia, Kredit: W. Bulach

Järnvägsförbindelsen "Berlin Night Express", som utförs med färjan Sassnitz och som seglar med passagerarvagnar över Östersjön mellan Sverige och den tyska hamnen Sassnitz- Mukran, har nu blivit målet för tysk tillsynsmyndighet, eftersom det finns tvivel om säkerheten för nattågspassagerare, skriver en av Tysklands största dagstidningar Die Welt.

Färjan "Sassnitz" som bedrivs av Stena Line förbinder hamnen i Sassnitz-Mukran på Rügen med Trelleborg i Sverige.

Fram till år 2000 körde "Sassnitz-Express" under flera årtionden på rutten från och till Berlin till Malmö och ibland vidarebefordrades även sovvagnar från Moskva till Sverige via Sassnitz tills trafiken avbröts av Deutsche Bahn.

Under nästan 20 år färdades tåget "Berlin Night Express", tvärsöver Östersjön i magen på färjan "Sassnitz" flera gånger i veckan under sommarmånaderna.

Nu har det dock uppstått ett problem; fram tills nu har tågresenärerna kunna stanna i tågvagnarna under den ungefär fyra timmar långa överfärden, medan bilister, busspassagerare och lastbilsförare måste under färden på havet lämna fordonsdäcket av säkerhetsskäl.

Efter att tidningen Die Welt ställt en förfrågan till Hamburg-baserade myndigheten BG Verkehr om ”huruvida det är lagenligt att cirka 300 tågpassagerare tillåts stanna på fordonsdäck till sjöss,” har saken hamnat i tysk massmedia.  Den Hamburg-baserade myndigheten, som också ansvarar för sjöfarten och dess säkerhet, är underordnad det tyska federala transportministeriet.

BG Verkehr vill nu undersöka om de internationella bestämmelserna om fartygssäkerhet på färjan Sassnitz följs lagenligt. Dessa förordningar, de så kallade SOLAS- avtalen (Safety of Life at Sea), har skärpts över hela världen under de senaste åren bland annat på grund av stora katastrofer som passagerarfärjan Estonias undergång på 1990-talet.

Specifikt handlar det om ro-ro-fartyg som transporterar väg- och järnvägsfordon där havsvattnet kan pressas in via stora bakluckor. Det gäller även "Sassnitz", som seglar under tysk flagga, men bedrivs av det svenska rederiet Stena Line.

Experter ser en fara för passagerarna. När det gäller "Sassnitz" finns det en avgörande paragraf bland säkerhetsbestämmelser som experterna hänvisar till.

Enligt SOLAS-konventionens regel nummer 23 får passagerare ”vistas på ett stängt ro-ro-däck under resan till sjöss endast med uttryckligt tillstånd från kaptenen.”

Ur sjösäkerhetskommitténs perspektiv, en kommitté för Internationella sjöfartsorganisationen IMO, är detta ett tydligt fall. Kommittén har utarbetat instruktioner för passagerare om hur de ska agera i nödsituationer. Punkt tio lyder: "Tillträde till fordonsdäck är förbjudet under färden."

Det finns ingen anledning att rucka på detta enligt professor Stefan Krüger. Han är chef för "Institute for Ship Design and Ship Safety" vid Hamburgs tekniska universitet. Dessutom deltog Krüger som expert i undersökningen av Estonia-katastrofen.

- SOLAS-avtalet för internationell sjöfart stadgar uttryckligen att lastdäcken måste vara extremt vattentäta och att ingen person får uppehålla sig där inne under resan, betonar Krüger.

Han anser att det faktum att hundratals tågpassagerare sover inne i vagnar som står på lastdäck med kaptenens tillstånd som helt absurt och farligt.

Stena Lines press- och kommunikationschef Carl Mårtensson kommenterar uppgifterna i artikeln med följande uttalande: 

- Säkerhet för våra passagerare och medarbetare är alltid Stena Lines högsta prioritet. Vår färja FS Sassnitz seglar under tysk flagg och inspekteras löpande av den tyska myndigheten BG Verkehr.

Sedan 1997 har BG Verkehr, efter samråd med svenska Sjöfartsverket, som båda säkerställer att vi efterföljer SOLAS-konventionen, givit tillstånd att F/S Sassnitz transporterar sov-tåg-vagnar ombord. Detta tillstånd är villkorat med ett antal ytterligare säkerhetsbestämmelser som Stena Line följer. Vidare genomförs löpande analyser och inspektioner av säkerheten ombord och våra besättningar övar varje säkerhet varje vecka, för att garantera en säker segling för våra gäster.”