Polarrenen satsar på elektromobilitet

Polarrenen blir finansieringspartner till Einride. Foto: Polarbröd

Polarrenen tar ännu ett steg för att bidra till omställningen till en hållbar framtid. Genom att finansiera lastbilar som drivs enbart av el skapar Polarrenen möjlighet för fler att övergå till fossilfria transporter.

För Einride är samarbetet en viktig pusselbit i den elbaserade transportlösning företaget förser sina kunder med. Genom ny teknik är det möjligt att utmana gammal teknik och kunna erbjuda kostnadseffektiva och hållbara transportlösningar. Einrides kundstudier har visat att företag kan sänka sina utsläpp med 87 procent genom att byta till transportlösningen från Einride.

– Omställningen är bara möjlig om vi alla är beredda att utmana hur det fungerar idag. Polarrenen är en pionjär för omställningen som inte är rädd för att visa vägen. Vi på Einride är glada att kalla dem partners och imponeras av deras mod och vilja, säger Robert Falck, grundare och vd på Einride.