DB Cargo förbinder nu Rotterdams och Antwerpens hamnar med Europas ekonomiska centra

Rotterdams hamn. Från och med nästa år förväntas transportvolymen på dessa järnvägsförbindelser växa med cirka 100 000 containrar per år. Foto: Port of Rotterdam

DB Cargo erbjuder nya förbindelser till och från de två största europeiska hamnarna i Rotterdam och Antwerpen. Från och med december 2020 ansluter järnvägstransportföretaget dagligen de västra hamnarna med de viktigaste ekonomiska centra i hela Europa. Från och med nästa år förväntas transportvolymen på dessa förbindelser växa med cirka 100 000 containrar per år.

- Vi bygger för våra kunder i Antwerpen och Rotterdam. Det vad vi har gjort framgångsrikt i många år med vårt nätverk i andra hamnar som exempelvis Hamburg. Med de nya avgångarna enbart från de västra hamnarna lindrar vi miljön och avlastar vägarna motsvarande med 70 000 lastbilar per år, säger Sigrid Nikutta, styrelseledamot för godstransporter hos tågoperatören Deutsche Bahn och VD för DB Cargo.

DB Cargo och dess dotterbolag TFG Transfracht servar alla viktiga terminaler i de ovannämnda hamnarna dagligen. Kundernas varor transporteras därifrån i kombinerad och enkel vagnstrafik. Även industrier med varierande mängder som den kemiska industrin kan använda erbjudandet.

Kvantiteterna tas från hamnarna och sammanförs i Kijfhoek nära  Antwerpen och Rotterdam. Därifrån når godset sin destination under natten med snabba direkttåg.

Hamnarna i Antwerpen och Rotterdam hanterar 27 miljoner containrar årligen. Men endast åtta till elva procent av godset till och från de västra hamnarna har hittills transporterats med järnväg. Hamburgs hamn är det enda undantaget. Den tredje största hamnen i Europa har en tågandel på över 50 procent.