DB Cargo och VTG presenterar en ny modulär vagnplattform

Plattformen erbjuder ett urval av komponenter, inklusive olika typer av boggier, hjulsatser och bromsar, vilket gör att vagnen kan optimeras efter vikt, tillgänglig kraft och kostnad. Därmed blir det lättare att transportera ett brett spektrum av gods. Foto: Deutsche Bahn, kredit: Pablo Castagnole

Deutsche Bahns dotterföretag DB Cargo och vagnuthyrningsföretaget VTG har presenterat en ny modulär, multifunktionell vagnplattform som de två företagen utvecklade i samarbete.

Den plana vagnplattformen, kallad m2, har fyra axlar och en varierande lastlängd mellan 10,6 och 22,6 meter, som kan justeras allt efter kundernas behov.

Efter avslutad dynamisk testning tidigare under året 2020, en testserie som fullbordade 18 månaders utveckling, kommer parterna att ansöka godkännande av plattformen för användning i huvudlinjenät.

m² vagn 2

- Som en del av m2-projektet fokuserar vi på speditörens behov", betonade Heiko Fischer, styrelseordförande för VTG.

- De nya vagnarna kan snabbt och enkelt anpassas till specifika transportbehov. Vi ökar därmed attraktiviteten för järnvägstransporter och stärker den i konkurrens med vägtransporter, sade Fischer.

Utveckligen av M2-vagnplattformen följer tidigare samarbeten mellan DB Cargo och VTG. Mellan 2016 och 2019 samarbetade båda företagen kring projektet "Innovativa godståg", som finansierades av det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI). Projektet syftade till att göra järnvägstransporterna mer ekonomiska, energieffektiva och tystare. Som en del av projektet producerade partnerskapet fyra olika vagnmodeller och 27 nya komponenter.