Flygmarknaden visar tendenser på återhämtning

Flygmarknaden går mot ett nytt normalläge

Covid-19-pandemins påverkan på flygresandet har under första halvåret 2020 varit omfattande – internationellt och i Sverige. Särskilt dramatisk var utvecklingen under andra kvartalet, då 321 000 passagerare (10,7 miljoner) reste till eller från Swedavias flygplatser. Det är en minskning med 97 procent, vilket bidrog till att bolagets nettoomsättning under kvartalet minskade med cirka 1,3 miljarder kronor. I juni beslutade Swedavias ägare, den svenska staten, om att lämna ett kapitaltillskott på 3 150 miljoner kronor och under periodens sista veckor uppvisade flygmarknaden tendenser på att en återhämtning påbörjats. Samtidigt tyder mycket på att marknaden går mot ett nytt normalläge med nya förutsättningar efter pandemin.

Flygbranschen drabbades tidigt och mycket hårt på grund av de restriktioner för möten och resande som infördes under framförallt mars och april. Den kraftiga minskningen av antalet flygrörelser och passagerare under i synnerhet andra kvartalet innebar kraftigt minskade intäkter från flygplatsavgifter, bilparkering och angöring samt hyresintäkter inom Retail, Food & Beverage.

– Swedavia gick in i den här krisen med en mycket god finansiell ställning. Vår verksamhet är dock helt beroende av rörliga intäkter från våra kunder och krisen har för Swedavia inneburit ett intäktsbortfall på knappt en halv miljard kronor per månad under kvartalet. Därför var det kapitaltillskott på 3 150 miljoner kronor som Swedavias ägare, den svenska staten, beslutade om den 23 juni mycket viktigt för bolagets långsiktiga värdeskapande och förmåga att värna för landet helt central infrastruktur, skriver Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i rapporten.

För perioden januari-juni redovisar Swedavia en nettoomsättning på 1 580 miljoner kronor (3 072) och ett negativt rörelseresultat om -793 miljoner kronor (362), vilket var 1 155 För perioden januari-juni redovisar Swedavia en nettoomsättning på 1 580 lägre än föregående år. Under perioden reste 6 938 000 passagerare (19 603 000) till eller från Swedavias flygplatser.