Robotiserat kyl- och fryslager utrustas med DLE-teknik

DLE-maskinernas kylsteg har en kapacitet på upp till 1,5 megawatt. Foto: Tesab

Det nya kyllagret tar plats i Brunna, norr om Stockholm och kommer bli på cirka 25 000 kvadratmeter, varav 13 000 kvadratmeter kylda ytor och 1700 kvadratmeter frysrum. För Labkyls räkning pågår just nu projekteringen tillsammans med rördragning, slutbesiktningen är beräknad till våren 2021 och till hösten samma år skall verksamheten vara i full gång.

– Det här är ett stort och spännande uppdrag där vi använder oss av två DLE-maskiner som ska leverera kyla till både kyl- och frysrum samt komfortkyla till kontor och övriga lokaler. På DLE-maskinernas kylsteg finns en kapacitet på upp till 1,5 megawatt. Värmeåtervinningen går till tappvatten och byggnadens uppvärmning. Det här blir en mycket energisnål anläggning. Avfrostning av kyl- och frysrum är till exempel en åtgärd som normalt drar mycket el. I det här projektet kommer det ske genom en teknik som kallas ”varmgasavfrostning”. Normalt finns det värmestavar i förångarna som sköter avfrostningen och drar mycket energi. Nu tar vi tillvara DLE-maskinernas överskottsvärme vilket ger hög energibesparing och avfrostningen mer eller mindre gratis, säger Viktor Wilson, projektledare på Labkyl.