Nu träder den nya miljöbilsdefinitionen i kraft

Andelen förnybar biogas i fordonsgasen över 90 procent. Foto: BioDriv Öst.

Nu träder den nya miljöbilsdefinitionen i kraft som omfattar gasbilar och elbilar. Biogasdrivna fordon är ett kostnadseffektivt förnybart alternativ för den som vill vara miljösmart. Att byta till ett biogasdrivet fordon är dessutom enkelt och det finns många fordon att välja bland. I Biogas Östs broschyr Gasfordon 2020 har vi samlat samtliga biogasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

– Vi märker tydligt i vår verksamhet att intresset för gasfordon har ökat. Med Gasfordon 2020 underlättar vi för de som vill köra förnybart genom att ge en översikt över utbudet av fordon och hur det fungerar att köra gasbil, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst & BioDriv Öst.

Broschyren visar överskådligt gasfordonen på den svenska marknaden. I mitten av 2020 finns totalt 35 olika modeller fördelat på 20 personbilar, 5 transportbilar och 10 lastbilar. Broschyren riktar sig både till den som överväger att köpa gasfordon privat, och till företag och myndigheter som vill köpa eller upphandla transporttjänster och miljöfordon. För den som inte vill göra ett nybilsköp finns det även många gasfordon till försäljning på begagnatmarknaden.

Med närmare 200 tankställen, och ännu fler på gång, blir det allt enklare att tanka biogas. Personbilarna kan dessutom köras på bensin om det i undantagsfall inte skulle vara möjligt att tanka biogas. Det ger samma enkelhet och flexibilitet som med en laddhybrid, fast med betydligt längre räckvidd på förnybart drivmedel. År 2019 var andelen förnybar biogas i fordonsgasen över 90 procent vilket ger ett hållbart drivmedel med stor klimatnytta. Biogas är också det drivmedel som till högst andel produceras i Sverige.