TagMastergruppen tar order på den grekiska marknaden

Leverererar plattform för insamling av trafikdata. Foto: TagMaster

TagMaster har, genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Networks. fått en order gällande en modernisering av Greklands näst största stad Thessalonikis trafikstyrningssystem. Ordern är den första TagMastergruppen tar på den grekiska marknaden. Den grekiska staden har via systemintegratören Siemens Mobility and Traffic Technique, Siemens partner i Grekland, valt Sensys Networks trådlösa detekteringsteknologi för storskalig datainsamling på de stora huvudvägarna i Thessaloniki för distribution till stadens avancerade trafikstyrningsutrustning.

Bakgrunden till ordern är att Thessaloniki är i behov av en pålitlig çav data dygnet runt för att identifiera dagliga, veckovisa och säsongsbetonade trafikmönster och att utifrån denna information optimera trafiken i stadens centrala delar.

– Efter tester med olika tekniker valdes Sensys Networks trådlösa detekteringsteknologi på grund av den överlägsna noggrannheten i kombination med enkel installation och kostnadseffektivitet. Det är mycket glädjande och visar att vår trådlösa detektionsplattform gör det möjligt för städer som Thessaloniki att få den högkvalitativa data som krävs av moderna trafikledningssystem till en rimlig kostnad, säger Jonas Svensson, vd, TagMaster.

Det nya systemet kommer att tas i bruk senare under 2020 och omfattar 430 magnetsensorer, 55 anslutningspunkter där systemet ansluts till Internet samt 220 trådlösa repeatrar.