Volymerna i Göteborgs hamn har börjat återhämta sig

Volvobilar lastas för export på fartygen City of Oslo och Undine. Bild: Göteborgs Hamn

Coronapandemin har drabbat många branscher hårt i världen, däribland fordonsindustrin. Som konsekvens har bilhanteringen i Göteborgs hamn drabbats av en kraftig dipp – men volymerna har redan börjat återhämta sig. Samtidigt har Logent Ports and Terminals, som främst hanterar de transoceana fordonsvolymerna i hamnen, kunnat bredda sitt kunderbjudande.

Den samlade fordonshanteringen i Göteborgs hamn sköts av terminaloperatörerna Logent Ports and Terminals, Stena Line och Gothenburg Roro Terminal i Göteborgs hamn. Operatörernas samlade bilvolymer gör Göteborgs hamn till Sveriges största bilhamn.

Volvobolagen är de största fordonskunderna, både på export- och importsidan. Under slutet av mars pausade Volvobolagen fordonsproduktionen i Göteborg och Gent, men det hann inte ge några större effekter på antalet bilar skeppade och det totala tappet i volym blev inte större än en procent under årets första kvartal.

Effekterna av Coronapandemin lär synas tydligare på volymerna under första delen av årets andra kvartal, men redan nu syns en ljusning, berättar Reine Johansson, VD på Logent Ports and Terminals i Göteborgs hamn.

– Vi har sett en ökning av exportbilar sedan i slutet av april. På Logent Ports and Terminals servar vi primärt översjömarknaderna som exempelvis USA, Australien, Japan och Kina där vi ser att Volvos försäljning går fortsatt bra.

Även inom det så kallade High & Heavy-segmentet med dumpers, grävmaskiner, lastbilar och andra tunga arbetsfordon är produktionen igång och exportvolymerna ökar stadigt.

Till Göteborg kommer också en betydande import av flera bilmärken, till exempel Volvo, Nissan och Renault. Dock har dessa volymer inte återhämtat sig på samma sätt som på exportsidan.

– Men när även importvolymerna återhämtar sig har vi tillgänglig kapacitet för både fler fartygsanlöp och högre bilvolymer. Vi har stora uppställningsytor och erbjuder möjligheter till snabb distribution och vidaretransport till kunderna med tåg och lastbil, säger Reine Johansson.

Likt Göteborgs hamn som helhet så har också Logent Ports and Terminals klarat av att hålla sin terminal öppen och igång, trots Coronapandemin. Sjukskrivningstalen är fortsatt låga och den maritima servicen såväl som terminalhanteringen fungerar normalt.