Regeringen föreslår en förändring i sjöfartsstödsförordningen

Regeringen räddar sjöfartsnäringen under krisen. Foto: Svensk Sjöfar

Regeringen föreslår en förändring i sjöfartsstödsförordningen. Lagrådsremissen om sjöfartsstödet gäller retroaktivt från den 13 mars. Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste EU-kommissionen godkänna stödet. Svensk Sjöfart har, liksom många rederier, varit öppet kritiska till att det dragit ut mycket på tiden eftersom det skapat mycket oro hos rederierna och deras anställda.

– Regeringens förslag är mycket välkommet och räddar sjöfartsnäringen i den situation vi nu befinner oss i. Vi har under våren påpekat hur viktig förändringen är och att regeringen nu hörsammat rederiernas nödrop är mycket positivt. Det är med stor glädje och lättnad jag noterar att man till slut landade i att man kunde säkerställa att sjöfartsstöd ska kunna utgå även för bland annat de rederier som tvingats ta färjor ur trafik. Jag är oerhört tacksam över det breda engagemang som ligger bakom dagens besked, säger Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.

– Regeringen har gjort stora insatser för att skydda svenska jobb och företag, både vad gäller stöd och regellättnader. Sjöfartsstödet är viktig för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över ska vi ha en grön återstart och där är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.