Fler elbussar i Jönköping

45 elbussar sköter transporter Jönköping. Foto: ABB

Jönköping fortsätter satsningen på fossilfria transporter för ett hållbart samhälle. Efter ett lyckat pilotprojekt där ABB bidrog till elektrifieringen av Jönköpings första elbusslinje, har ABB nu fått ytterligare order på tio kompletta laddstationer för elbussar till Jönköping Energi. Ett av Jönköpings mål är att ställa om från fossil till förnybar energi och en del i att uppfylla det målet är att maximera användningen av ett hållbart kollektivtrafiksystem.

Därför har Jönköping Energi lagt en order till ABB på tio 450 kW pantografladdare till regionens eldrivna stadsbussar. De nya pantograferna ska ladda elbussarna vid busshållplatserna på linjerna 1 till 4. Laddstationerna kommer att installeras under första halvan av 2021 och vara i drift i mitten av året.

ABB är fullt engagerade i att skapa en framtid med nollutsläpp och hållbar kollektivtrafik är en viktig del av detta. Tillsammans med Jönköping Energi bygger vi nu upp en stark infrastruktur för elbussar som bidrar till Jönköpings hållbara framtid, säger Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification i Sverige.

Den här investeringen i laddinfrastruktur är resultatet av ett lyckat pilotprojekt där ABB var med och elektrifierade Jönköpings första elbusslinje.

– Pilotprojektet med att elektrifiera busslinje 17 var lärorikt och gav oss många insikter inför nästa fas. Responsen från resenärer, busschaufförer och omgivningen har varit mycket positiv. Jönköpings länstrafik gör nu en stor satsning genom elektrifieringen av stombusslinjerna och vi är stolta över att fått fortsatt förtroende i ansvaret för fordonsladdningen.

– Att verka för ett hållbart Jönköping är ett av våra övergripande mål och genom att bidra med laddinfrastruktur för elbussar gör vi det möjligt för fler människor att kunna resa mer hållbart, säger Mårten Nelson på Jönköping Energi.

De nya ellinjerna innebär att cirka 45 elbussar, med Vy Buss som bussoperatör, kommer transportera Jönköpings invånare och besökare. Resultatet är en utsläppsminskning på ungefär 1000 ton koldioxid per år och en tystare och lugnare stadsmiljö. För att ladda elbussar krävs en högpresterande laddinfrastruktur. Elbussarna i Jönköping kommer att snabbladdas av 450 kW pantografladdare, en modulär lösning för högeffektsladdning av tunga fordon från ABB. Laddarna använder sig av standarden OppCharge, ett öppet gränssnitt för bussladdning, som erbjuder laddning via automatisk takanslutning.