Stena Bulk testar marint biobränsle

Resan mot klimatneutral sjöfart kan påbörjas redan nu. Foto: Stena Bulk

Med testet på Stena Immortal visar Stena Bulk och GoodFuels att det finns väl fungerande, kompatibelt och prisvärt biobränsle för marint bruk och att resan mot klimatneutral sjöfart kan påbörjas redan nu. MR-tankern på 49 646 dödviktston bunkrade nyligen biobränslet Bio Fuel Oil, BFO, i Rotterdams hamn.  Bränslet, som GoodFuels lanserade 2018, minskar utsläppen av växthusgaser med 83 procent och medför också en väsentlig minskning av svaveloxider. För bränsletestet användes Stena Immortal under pågående kommersiell drift och försöket visade att biobränslet är ett tekniskt kompatibelt alternativ till det fossila bränsle som i dagsläget är normen för atlantgående tankfartyg. 

Testet tydliggör att hållbart marint biobränsle har en plats i den marina bränslemixen, vilket är bra för redare och operatörer som behöver framtidssäkra sin verksamhet och anpassa den till  nuvarande och kommande regelverk. Försöket, som gjordes med 100 procent biologiskt bränsle, visar också att sjöfart med låga koldioixutsläpp inte behöver ligga flera decennier fram i tiden.

– Vi vill visa branschen att vi redan här och nu kan börja minska sjöfartens klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet och hög teknisk kvalitet. Stena Immortal fungerade väldigt bra när hon gick på biobränsle och kunde leverera i enlighet med våra kunders förväntningar utan några störningar, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk.

– Branschen behöver pionjärer som är villiga att samarbeta, dela med sig av kunskap och driva på utvecklingen mot en mer hållbar sjöfart. Vi är glada över vårt samarbete med GoodFuels i att ta oss an den uppgiften och uppmuntrar andra att delta. Vi är villiga att driva och medverka till den här utvecklingen tillsammans med andra aktörer i branschen.

– Vi är mycket glada för att testet vi gjorde tillsammans med Stena Bulk gick så bra. Vi tackar dem för att de samarbetar med oss i våra ansträngningar att utveckla en lösning som minskar koldioxidutsläppen och är skalbar, verkligt hållbar, tekniskt kompatibel och, framför allt, prisvärd, kommenterar Dirk Kronemeijer, vd GoodFuels Marine.