Biobränslen sänkte Uruguays transportutsläpp med 7 procent

ANCAPs Oljeraffinaderi i Capurro, Montevideo, Uruguay, sett från Cerro de Montevideo. Foto: Wikipedia, kredit: ANCAP
Nybyggd bioetanolfabrik i Paysandu, Uruguay. Foto: ALUR

Uruguay har uppnått en genomsnittlig 7 procents årlig minskning när det gäller utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn sedan 2015 tack vare produktionen och användningen av biobränslen, enligt en undersökning som nyligen gjorts av den statliga biobränsleproducenten Alcoholes de Uruguay SA (Alur).

Samtidigt har produktionen av biobränslen, däribland biodiesel och bioetanol, lett till en minskning av växthusgaser mellan 60-70 procent jämfört med fossila bränslen som diesel och bensin.

Alur producerar för närvarande bioetanol från sockerrör i sitt Bella Unión agroindustrial komplex i Artigas och från sorghum på sin Paysandú-anläggning. I Montevideo tillverkas biodiesel i två anläggningar, Paso del la Arena och Capurro, med hjälp av vegetabiliska oljor som sojabönor och rapsolja, slaktbortfall och begagnad matolja (UCO).

Den sammanlagda årliga produktionskapaciteten är 100 miljoner liter respektive 83 miljoner liter etanol, respektive biodiesel.

Studien, som beställdes av Alur och det nationella energidirektoratet med stöd av National Research and Innovation Agency, genomfördes av centrumet för energi, miljö och teknisk forskning i Spanien (CIEMAT).

Studien analyserade perioden 2015-2017 och kvantifierade sociala, miljömässiga och sociala effekter av Alurs biobränsleproduktion och förbrukning. Studien kom till slutsatsen att biodiesel som ersättare för oljebaserad diesel minskar utsläppen av växthusgaser med 70 procent. Bioetanol medförde reduktion av GHG mellan 60 och 66 procent beroende på vilket råmaterial etanolen produceras av.

- Dessa resultat visar biodrivmedlens hållbarhet när det gäller reduceringen av växthusgaser, säger Darío Rodríguez, chef för forskning och utveckling för Alur.

Dessa resultat ligger i linje med landets åtaganden enligt Paris klimatavtal. Dessutom överensstämmer det med regeringens energipolitik för åren 2005-2030, som siktar på en 15 procent lägre användning av oljebaserade bränslen inom transportsektor under denna period.

 

Källa: Bioenergy International