Schenker spekulerar om framtidens fraktflyg

Målet är eldrivna flyg i luften år 2025. Foto: Schenker

Kommer flygplan vara sällsynta 2050, eller bara se annorlunda ut? Så tror DB Schenker att flygets framtid ser ut. Att flyget bidrar till stora utsläpp av koldioxid är någonting som forskare och flygplanstillverkare runt om i världen försöker hitta lösningar på. Luftfartsverket, Chalmers tekniska högskola och forskningsinstitutet RISE Viktoria arbetar tillsammans med bland annat Saab Aero på att ta fram elektriska flygplan här i Sverige. Målet är eldrivna flyg i luften år 2025. Om allt går bra skulle det första svensktillverkade elplanet kunna gå i inrikestrafik redan inom tio år!

Hanna Melander, kvalitet- och miljöchef på DB Schenker utvecklar Schenkers syn på elflyg:

– Vi är positiva till utvecklingen av elflyg och följer utvecklingen nära. Men det kommer nog tyvärr att dröja innan vi får se elflygen i stor skala och på de internationella linjerna.

— Vi hoppas att elflygen kommer finnas tillgängliga för våra transporter, men tyvärr dröjer det nog ganska länge, vilket är ett problem eftersom omställningen till ett fossilfritt samhälle måste gå snabbt.Biobränsle i jetmotorerna

I Flygbranschen är introduktionen av biobränslen en viktig möjlighet för att minska användningen av fossila bränslen och därmed även minska flygets klimatpåverkan. Både SAS och BRA kör passagerarflygningar med biobränslen i tanken. Men tillgången är begränsad.

Hur ser DB Schenker på utvecklingen av biobränsle till flygplan:

– Vi är positiva till utvecklingen av biobränsle för flygbranschen. Biobränslet behövs inom flera delar av transportsektorn som till exempel inom landtransporter där den används till biodiesel. Utmaningen kommer att vara att få tillgång till tillräckligt mycket råvaror för att producera biobränslet. Inom EU ser man nu att attityden mot biobränsle förändras till att bli mer positiv, vilket på sikt kommer att stimulera ökad produktion också i våra grannländer.