Ny rapport om delade elsparkcyklar

Vill skapa en bredare diskussion i samhället om mikromobilitet. Foto: Ramboll

Att susa fram en på en elsparkcykel kan vara ett roligt och effektivt sätt att ta sig fram. De senaste åren har vi sett en ökning av tjänster för den här sortens delade fordon och samtidigt är många städer dåligt rustade att hantera dem med rätt lagstiftning och affärsmodeller. Är den här typen av tjänster säkra och hållbara? Bidrar de till en stads prioriteringar för rörlighet och tillgänglighet? I Rambolls nya globala rapport ”Achieving Sustainable Micro-Mobility” föreslås ett ramverk som hjälper städer att utvärdera det.  

Rapporten är framtagen för Hoboken i New Jersey som del i utvärderingen av ett pilotprogram för mikromobilitet, dvs delade fordon i städer. Företag, expertorganisationer, aktörer inom kollektivtrafik och kommuner från hela världen, bland annat Stockholm, har bidragit till rapporten.

– Vad jag vet är det första gången så många länder står bakom en gemensam rapport om delade fordon. Nya Zeeland, Japan, Italien, Finland, USA och Sverige är bara några som delat med sig av sina perspektiv och erfarenheter, säger Elodie Papin, trafikplanerare på Ramboll i Sverige och en av författarna bakom rapporten.

Genom ett universellt och globalt angreppssätt har teamet bakom rapporten definierat tolv strategiska mål som är mätbara och kan användas för alla initiativ för mikromobilitet oavsett kultur, geografi, väder med mera. Det gör det också möjligt att jämföra och dela erfarenheter mellan städer, vilket rekommenderas i rapporten. Exempel på mål är förvaltningsplaner, uppkoppling, utrymme, jämlikhet och acceptans.

Sammanhang, politiska förutsättningar och kultur har stor betydelse när det handlar om hanteringen av delade fordon. Många nordiska länder välkomnar och samarbetar med företag som hyr ut elsparkcyklar, medan det i andra delar av världen är en norm med pilotprogram, tillståndsprocesser och licenser. En av de stora bekymren med elsparkcyklarna är att de ofta står i vägen. I Stockholm har staden infört speciella parkeringsplatser för att uppmuntra till bättre beteenden från användarna. Samtidigt får operatörerna ta ett större ansvar genom att de får böter för varje sparkcykel som måste flyttas av kommunen för att de står parkerade på ett sätt som gör det farligt för fotgängare eller trafik.

– Vi vill att rapporten ska bidra till en bredare diskussion i samhället om mikromobilitet. Universella nyckeltal ska hjälpa städer att bättre utvärdera dessa initiativ så att kommunerna kan avgöra hur framgångsrika och hållbara de är när gäller den här servicen. Behovet av en sådan sammanställning är stort, säger Elodie Papin.