Allt snabbare övergång till elbilar

Förändring i nyregistrering av bilar i februari 2020 jämfört med februari 2019. Källa: Stockholms Handelskammare

Den starka trenden mot större försäljning av el- och laddhybrider håller i sig även i februari 2020, visar helt nya siffror från Stockholm Handelskammare. Nyregistreringen av elbilar ökade med över 50 procent i februari samtidigt som el- och laddhybrider ökade med över 100 procent.

– Vi ser en relativt bred förskjutning där renodlade fossilbilar minskar till förmån för framförallt hybridbilar. Det innebär att den samlade bilparken förändras för varje månad som går, säger Stefan Westerberg, seniorekonom för Stockholms Handelskammare.

Elhybrider, laddhybrider och elbilar utgör 44 procent av alla nyregistrerade bilar i Stockholms län under februari månad. Motsvarande siffra för övriga landet är 33 procent. I jämförelse med februari föregående år innebär det att nyregistreringen av elbilar ökar med 59 procent i Stockholms län och 58 procent i övriga riket. Motsvarande siffror för elhybrider är 173 procent i Stockholms län och 111 procent i övriga riket. Nyregistreringen av laddhybrider ökar i försäljning med 104 procent i Stockholms län och 124 procent i övriga landet jämfört med februari 2019.

– Det finns tveklöst en trend där kunder efterfrågar annat än renodlade fossilbilar och den trenden sammanfaller ganska väl med att fordonsbeskattningen förändrades vid årsskiftet. Så det förefaller logiskt att dessa saker hänger ihop, säger Stefan Westerberg.

Nyregistreringen av bensinbilar föll med 26 procent i Stockholms län och 23 procent i övriga landet i jämförelse med februari 2019. Motsvarande siffror för dieselbilar är 29 procent i Stockholms län och 40 procent i övriga landet.

– Jag tror att den här förändringen drivs av kombinationen av att många vill agera för lägre utsläpp samt att fordonsskatterna ändrats, vilket gjort att val av fordon till en viktig plånboksfråga. Över tid kommer det leda till att såväl fordonsparken som andrahandsmarknaden för bilar kommer få större inslag av el- och hybridbilar, säger Stefan Westerberg.