Menigo och Dustin tecknar kontrakt med Logicenters

Logicenters fastighet i Rosersberg. Foto: Logicenters

Efter längre samarbeten får Logicenters förnyat förtroende som hyresvärd från både Menigo Foodservice i Strängnäs och Dustin i Rosersberg. Nya hyresavtal har tecknats på hela sju respektive tio år. Under 2020 kommer Logicenters att vidareutveckla fastigheterna för att ytterligare passa hyresgästernas behov.

Menigo har tecknat ett sjuårigt avtal med Logicenters och fortsätter som hyresgäst i fastigheten Bussen 5 i Strängnäs som inrymmer en modern logistikanläggning. Fastigheten är belägen mellan Södertälje och Eskilstuna, vilket är ett ypperligt logistikläge med närheten till Stockholm och Mälardalen. Byggnaden omfattar 27 500 kvadratmeter och har moderna lokaler som är anpassade för hantering av kyl-, frys- och torrvaror.

Dustin fortsätter att hyra fastigheten på Metallvägen 36 i Rosersberg, som även den är belägen i ett av de bästa logistiklägena i Sverige i och med närheten till väg E4, Stockholm, Mälardalen och Arlanda. Dustin har tillsammans med Logicenters tecknat ett tioårigt avtal och kommer även själva att investera i automation under kommande hyresperiod.

Logistikanläggningen som Dustin nu fortsätter att hyra uppfyller alla kriterier för att bedriva moderna logistikverksamheter och den uthyrda ytan uppgår till 22 500 kvadratmeter.

– Det känns oerhört roligt att våra hyresgäster är så pass nöjda hos oss att de väljer att förlänga med långsiktiga kontrakt. Att Menigo och Dustin förlänger sina kontrakt med hela sju respektive tio år är ett kvitto på att våra fastigheter är attraktiva och kan stötta deras tillväxtresor. Logicenters har alltid för ambition att erbjuda högkvalitativa och flexibla fastigheter i lägen som är strategiskt lämpade för logistik och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra hyresgäster”, säger Jonas Kennerhed, Asset Manager, Logicenters.