Unicarriers byter namn till Logisnext

Mitsubishis dotterbolag byter namn till Logisnext. Foto: Unicarriers

Mitsubishi Logisnext Europe del av den globala Mitsubishi Logisnext-koncernen, accelererar optimeringen av sina materialhanterings- och logistiklösningserbjudanden genom ytterligare koncernintegration i Europa.

Affärs- och strategigenomförandet förstärks genom inrättandet av en operativ ledning som täcker alla kanaler och varumärken med företags-, försäljnings- och servicefunktioner baserad i Almere, Nederländerna. Den befintliga multikanal- och flermärkesstrategin fortsätter. Under den kommande perioden kommer de helägda lokala dotterbolagen inom MLE att byta namn och bära företagsnamnet Logisnext.

Till följd av ovanstående förändring är de nuvarande europeiska ledningsstrukturerna för Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe och UniCarriers Europe integrerade i Mitsubishi Logisnext Europe-strukturen.