Umeås logistikerbjudanden samlas under ett varumärke

Umeås kommunalråd Hans Lindberg klipper bandet vid lanseringen av Northern Access. Foto: Northern Access

Nu samlas alla Umeås logistikerbjudanden under ett och samma varumärke – Northern Access. Miljarder satsas i norra Sverige inom såväl nya hållbara industrier som i traditionella näringar. De satsningarna gör Umeå och Västerbotten mer attraktivt ur logistik- och etableringssynvinkel.

Med en väl utbyggd infrastruktur med järnväg, stor hamn och toppmoderna terminaler som möjliggör sömlös omlastning mellan olika transportslag, står Umeå väl rustat att möta de växande kraven på hållbar logistik. Utifrån varje kunds unika behov hjälper Northern Access olika medaktörer att sy ihop de mest optimala lösningarna för varje kunds unika behov.

Med en obruten tillväxt i över 50 år är Umeå centrum i det snabbväxande norra Sverige. Det centrala läget, med hållbara transportvägar i alla väderstreck och med direkta förbindelser både till Finland och till Atlanthamnarna i Norge ger Umeå en god logistisk position. Som Sveriges största stad norr om Uppsala och med en ung och välutbildad befolkning är Umeå också den självklara platsen för etablering av industrier, tjänsteföretag och mellanlager.