Postnord stoppar paket till Kina

Coronaviruset stoppar frakter till Kina. Foto: Gerd Altmann

Coronavirusets spridning har kraftigt påverkat flygtrafiken till och från Kina. Som en konsekvens av detta är transportkapaciteten till Kina mycket begränsad. Därför kommer det tills vidare inte att vara möjligt att lämna in försändelser till PostNord för befordran till Kina. Även försändelser från Kina drabbas av stora förseningar.

De försändelser som lämnats in sedan utbrottets början kommer att bli kraftigt försenade. China Post har meddelat att man inte längre lämnar ut försändelser genom fysiska möten, vilket ytterligare kan försena hanteringen. Det finns i dagsläget ingen prognos på när transporterna kommer igång igen.