Energianalytiker: - År 2020 blir inget dramatiskt år när det gäller fossila bränsleaktier

Oljeutvinning till havs. I en rapport som publicerades tidigare under december 2019 säger Internationella energimyndigheten, att den globala efterfrågan på olja förväntas öka med 1,2 miljoner fat olja per dag år 2020 jämfört med 1,0 miljoner fat per dag under 2019. Foto: Creative Commons lic, kredit: wasi1370

- Året 2019 var inget bra år när det gäller olje- och gasaktier, skriver energianalytikern Luke Burgess i sin krönika i tidskriften Energy & Capital vid årsskiftet. Han hänvisar till råvarupriserna, som skruvades ned av ett utbud som i sin tur härrörde sig delvis från den amerikanska olje- och gasindustrins snabba återupplivning.

- Priserna på råolja låg i cirka 9 procent lägre i genomsnitt än under 2018, medan naturgaspriserna sjönk med 18 procent i genomsnitt. Och om prognoserna visar sig vara riktiga, verkar det som att år 2020 inte heller blir ett spektakulärt år när det gäller fossila bränsleaktier, skriver Burgess.

I en rapport som publicerades tidigare under december 2019 säger Internationella energimyndigheten, som citeras av Burgess, att den globala efterfrågan på olja förväntas öka med 1,2 miljoner fat olja per dag år 2020 jämfört med 1,0 miljoner fat per dag under 2019.

På grund av den ganska solida tillväxten när det gäller efterfrågan och utbudet förväntar OPEC dock ett betydande överskott på marknaden i början av 2020. Deras prognos löd:

- Globala oljeförråd kan byggas upp till 0,7 miljoner fat per dag under årets första kvartal."

Detta överskott kommer, enligt Burgess, ”mycket troligt att dra ner råvarupriserna eller avvärja deras höjning. Och som ett resultat finns det ”ingen större anledning att agera extremt hausseartad när det gäller oljeaktier generellt under 2020.”

- Detsamma gäller för naturgasaktier, kanske även i ännu större bemärkelse, anser Burgess.

- På grund av den snabba expansionen av andra begränsade resurser, som exempelvis fracking, LNG-teknik och politik samt infrastruktur för LNG-export i USA, förväntas en global upphettning när det gäller naturgasförsörjning under 2020 och därefter. Därmed finns det ingen större anledning att agera extremt haussebetonat sätt när det gäller naturgasaktier heller, skriver Luke Burgess.

Enligt honom kommer år 2020 att bli ett medelmåttligt år utan större överraskningar. Men råoljepriserna förväntas öka något under kommande år.

IEA räknar med att det globala oljebehovet kommer att stiga till 106,4 miljoner fat per dag fram till 2040, jämfört med knappt 100 miljoner fat per dag vid årsskiftet.

Internationella sjöfartsorganisationen vill sänka svavelhalten i det globala sjöfartsbränslet. Gammalt bränsle med 3,5 procent svavelbränsle förbjuds. Det nya bränslet kommer att ha 0,5 procent svavel, vilket innebär att priserna stiger snabbt.

- Det kommer att finnas en brist på en miljon fat per dag från och med den 1 januari 2020, skrev Burgess i sin krönika.

Han anser dock att det finns anledning att agera även idag ”eftersom det fortfarande finns stora pengar att tjäna.”

Burgess hänvisar till "IMO 2020 Sulphur Cap". Klicka här för en gratis rapport:

- Det finns naturligtvis oförutsägbara faktorer som kan leda till stigande oljepriser. Handelsproblem, terroristvåld och attacker riktade mot oljeanläggningar, tankfartyg eller annan infrastruktur.  Alla dessa faktorer utgör fara för stabila leveranser och kan leda till panikköp särskilt inom en marknad som berörs av leveranser. Oavsett dessa faktorer kommer oljepriset att stiga på kort sikt, skriver Luke Burgess.

År 2020 kommer enligt denna amerikanska analytiker, att bli ett år som i första hand kännetecknas av inköp av olje- och gasaktier, istället för försäljning.