BRA landar det första "gröna" flygplanet

Nya flygplan minskar co2-utsläppen. Foto: Bra

De positiva miljöeffekterna av det senaste tillskottet till BRA:s flygplansflotta, en hyrd ATR 72–600 som landar hos bolaget idag, blir så betydande att finansieringen av flygplanet klassas som grön - den första någonsin för ett passagerarflygplan. Företaget Avation har köpt ett flygplan av franska tillverkaren ATR med finansiering via Deutsche Bank. BRA hyr nu flygplanet av företaget Avation.

BRA blir därmed, genom sitt långsiktiga och strukturerade miljö- och klimatarbete som årligen granskas och certifieras av ISO14001, en bärande del i beviskedjan för klassificeringen av den gröna finansieringen.

Reglerna för gröna lån har tagits fram av finansbranschen för att stötta gröna projekt som leder till klimat- och miljöförbättringar.

Flygplanet det handlar om är en ATR 72–600 med plats för 72 passagerare, som landar hos BRA under dagen och blir det elfte i bolagets flygplansflotta.

– Vi har som mål att ständigt minska vår miljöpåverkan. Att förnya vår flygplansflotta är en bärande del av vår strategi. Det är affärslogiskt för oss att välja det mest bränsle- och klimateffektiva flygplan som finns på marknaden, säger Geir Stormorken, vd på BRA.

– Tack vare att vi tar denna nya ATR 72–600 i bruk kommer vi att minska våra utsläpp ytterligare och i jämförelse med ett flygplan som lämnar flottan innebär denna investering en minskning av utsläppen med ungefär 40 procent eller ungefär 7 000 ton CO2 per år, fortsätter Geir Stormorken.