ICA Fastigheter köper logistikprojekt i Göteborg

Skapar infrastruktur för ICA:s logistik och e-handel. Illustration: Diakrit

Stora Bergstomten är den fjärde etappen i Arendal Green Park i Göteborgs hamn och här utvecklar NCC och ICA tillsammans ett nytt e-handelslager. ICA Sverige tecknade ett hyresavtal för hela den uthyrningsbara ytan om cirka 17 200 kvadratmeter i april i år.

– Vi ser att intresset för logistikfastigheter ökar i takt med en växande e-handel och Arendal har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Vår ambition är att utveckla attraktiva och hållbara fastigheter genom bland annat Breeam-certifiering i nära samverkan med våra kunder för att kunna möta deras behov. Att ICA nu blir både hyresgäst och ägare är ett bra exempel på det, säger Johanna Hult-Rentsch, regionchef Väst, NCC Property Development.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 290 miljoner kronor. Inga hyresgarantier lämnas vid försäljningen. Fastigheten beräknas vara färdigställd i fjärde kvartalet 2020 och ger då en positiv resultatpåverkan i NCC Property Development.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att skapa en infrastruktur för ICA:s logistik och e-handel. Arendal är ett strategiskt viktigt läge och kommer göra det enklare och mer effektivt för ICA-butikerna att samordna plock och leverans i ett gemensamt e-handelslager, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Arendal har en placering i direkt anslutning till Göteborgs hamn och invid riksväg 155, med utmärkt skyltläge. NCC har utvecklat flera logistikprojekt i Arendal och påbörjar nu planeringen för nästa etapp. NCC har som mål att minimera projektets miljöpåverkan och att fastigheten ska bli certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Breeam.