Lidköping introducerar ny insamlingsmetod för avfall

Nyligen röstades det ja till att testa en ny insamlingsmetod för avfall i Lidköping. Den så kallade tvåströmsinsamlingen, kommer att testas genom ett pilotprojekt i utvalda bostadsområden i Lidköping.

Ett sätt att minska klimatpåverkan är också att återvinningsgraden ökar, skriver Lidköpings kommun. Ett fastighetsnära insamlingssystem påverkar även konsumenternas köpbeteende positivt ur ett miljöperspektiv då det blir tydligt för dem vilket avfall deras konsumtion påverkar.

Många kommuner i Sverige ska redan ha fastighetsnära insamling och Lidköping har ur nationellt perspektiv en mycket låg återvinningsgrad.

– Lidköpings kommun ligger långt efter i det här sammanhanget och att nu dra igång dessa tester är ett stort steg i rätt riktning, säger Karl Wiktorsson som är ordförande i Teknisk servicenämnd.

Systemet ska testas i olika former av bostadsområden och offentliga verksamheter. Därefter ska Renhållningen utvärdera, och politikerna ska fatta beslut om huruvida det är aktuellt att införa systemet i hela Lidköpings kommun.

En grov kostnadskalkyl visar att projektet kommer att kosta 690 000 kronor att genomföra.