Bra välkomnar regeringens satsning på klimartsmart flyg

Bra satsar på klimatsmart flyg, Foto: BRA

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur man kan anpassa avgiftsstrukturen så att klimatsmart flyg gynnas. Flygbolaget BRA välkomnar initiativet som ett steg i rätt riktning när det gäller att stimulera till omställningen av flyget, men också till att nyansera bilden av flyget i miljödebatten.

– BRA, som främst flyger inrikes med klimatsmarta flygplan, ATR 72-600, är detta en välkommen utredning, säger Anna Soltorp, hållbarhetschef på BRA. ” Vi tycker det behöver göras mer för att uppmuntra flyget att ställa om, det är en viktig signal från staten, samtidigt som det kan skapa utrymme för klimatsmarta investeringar”.

Anna Soltorp är kritisk till den onyanserade och förenklade syn på flyg som stundtals förs fram och som kommer till uttryck i policydokument där den enkla vägen är att förbjuda flyg.

– Det vore bättre för miljön, arbetsmiljön och samhället som helhet om organisationer vågade ta ställning för ett klimateffektivt flyg. Våra propellerplan är extremt bränslesnåla och ger inte upphov till höghöjdseffekter. Genom att välja Miljö Class kan resenären dessutom öka inblandningen av biobränsle i flyget inrikes i Sverige. Vi måste alla hjälpas åt om vi ska klara omställningen, fortsätter Anna.

Sedan den 1 april i år klimatkompenserar BRA för alla utsläpp av växthusgaser genom investeringar i förnybar energi.

– Det är bara en av de åtgärder vi vidtagit för att dämpa klimateffekterna av flygandet, vi gör verkligen allt vi kan för att ställa om vår verksamhet. Därför är det extra roligt att se tecken på att det i framtiden kan bli skillnad på flyg och flyg även ur ett avgiftsperspektiv, avslutar Anna Soltorp.