Arriva tar stort busskontrakt i södra Sverige

Arriva tar den kollektiva stads- och regiontrafiken i Kristianstad. Foto: Arriva

Skånetrafiken meddelade idag att Arriva Sverige, efter upphandling, får förtroendet att driva den kollektiva stads- och regiontrafiken i Kristianstad. Avtalet löper i åtta år med start i december 2020.

Beslutet vinner laga kraft efter det att överklagandetiden på 10 dagar har löpt ut.