Gasum förvärvar 48 tankstationer i Sverige och Norge

Gasum tillverkar biogas. Foto: Gasum

Gasum förvärvar verksamheterna AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering från Linde AG. Förvärvet kommer att skapa nya förutsättningar för Gasum att stärka utvecklingen av den nordiska gasmarknaden. Det kommer skapa en ny plattform från vilken Gasum kan möta den ökade efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp från kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter.

Verksamheterna har sammanlagt 35 anställda och en årlig omsättning på över 100 miljoner euro. I och med förvärvet kommer ett antal tillgångar att överföras till Gasum. Dessa innefattar en förvätskningsanläggning för LNG, två LNG-terminaler, två LNG-bunkerfartyg och 48 tankstationer i Sverige och Norge. Affären undertecknades den 13 november, 2019. Affären måste godkännas av relevanta konkurrensmyndigheter innan den kan genomföras. Avsikten är att kunna genomföra förvärvet under 2020. 

Detta förvärv kommer bidra till att uppfylla Gasums strategi; att utveckla den nordiska gasmarknaden och skapa en ny plattform med ett bredare utbud till deras kunder inom sjöfart, industri och transporter. Förvärvet främjar även Gasums tillväxtstrategi, vars syfte är att erbjuda mer miljövänliga transportlösningar för tunga fordon på den nordiska marknaden.

– Förvärvet av AGA:s verksamheter Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgången till en konkurrenskraftig energiform med låga utsläpp, för att möta efterfrågan hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna. Vi är mycket glada över affären som utgör ett viktigt steg för vårt företagss arbete med att bygga ett nordiskt ekosystem för gas och svara på den ökande efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp, säger Gasums vd Johanna Lamminen.